رکورددار شدن مراسم معارفه تیاگو سیلوا + فیلم-پیام امروز