پنج شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲
سئوکار حرفه ای در تهران

سهم ۷۸ درصدی کمدی‌ها از فروش هفتگی / ۱۲ فیلم؛ فقط ۶ درصد کل مخاطبان

به‌گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری پیام امروز، بررسی آمارهای فروش هفتگی در سامانه سمفا نشان می‌دهد تا اذان مغرب دیروز که سینماها به مناسبت ایام پایانی ماه صفر تعطیل بودند، یعنی از تاریخ هجدهم شهریور تا بیست و دومین روز از آخرین ماه تابستان ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۰۳ هزار و ۲۹۸ نفر برای دیدن فیلم مورد علاقه خود در ۸۲۵۷ سانس، بلیت سینما تهیه کردند که این تعداد بلیت فروخته شده مجموعاً ۶۹ میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۲۱۵ هزار ریال به گیشه‌ها واریز کرد.

این درحالی است که بررسی پرفروش‌های هفته نشان می‌دهد که همچنان فیلم سینمایی “فسیل” صدرنشین است و اگر عملکرد این فیلم را از ابتدای اکران، یعنی بیست و پنجم اسفند سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته که هفته بیست و ششم اکرانش را پشت سرگذاشت، بررسی کنیم، می‌بینیم با عبور از مرز فروش ۲۵۶ میلیارد تومان فروش و جذب ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۲۹۲ نفر مخاطب، کمتر از ۲۴۰۰۰ مخاطب با شمار مخاطبان فیلم “کانی‌مانگا” فاصله دارد.

بررسی عملکرد فیلم مورد نظر با سایر پرمخاطب‌های بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد همچنان فیلم عقاب‌ها با فاصله قابل توجه از سایرین با رکورد ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار مخاطب در صدر جدول قرار دارد و پس از آن کانی‌مانگا با تعداد ۵ میلیون و ۹۷۴ هزار نفر در جایگاه دوم و با فاصله بسیار اندک فسیل با ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۲۹۲ نفر جای خود را در ردیف سوم جدول محکم کرده و بعد از آن می‌خواهم زنده بمانم با ۵ میلیون و ۴۳۷ هزار نفر جایگاه چهارم را در اختیار گرفته و نهایتاً اجراخی‌ها۲ هم با تعداد ۵ میلیون ۳۳۳ هزار نفر در ردیف پنجم قرار دارد.

پیشنهاد مطالعه:  درخواست یک کارگردان برای کاهش بهای بلیت سینماها

اخبار اکران , سینما , سینمای ایران , فیلم‌های سینمایی ایران ,

چه خبر از عملکرد فیلم‌های روی پرده؟

این درحالی است که اگر از مقایسه فیلم‌های پرمخاطب بعد از انقلاب اسلامی بگذریم و عملکرد فیلم‌های روی پرده را از ابتدای هفته تا دیروز درنظر بگیریم، می‌بینیم از مجموع مخاطبان دوره مورد نظر فیلم‌های کمدی، سهمی معادل ۷۸ درصد را در اختیار دارند، به این ترتیب که اگر به ردیف اول جدول پرفروش‌ها دقت داشته باشیم، نام فیلم‌های “فسیل”، “شهر هرت” و “نارگیل۲” ثبت شده است.

از سوی دیگر بررسی عملکرد فیلم‌ها به تفکیک اینگونه است که جایگاه نخست جدول به فسیل با سهم ۳۴ درصدی از کل مخاطبان، یعنی ۶۹ هزار و ۶۳۲ مخاطب برای ۲۱۰۷ سانس و درآمدی معادل ۲۳ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۸۳۵ هزار ریال اختصاص یافته و دومین جایگاه هم در اختیار شهرهرت با سهم ۲۸٫۷ درصدی، معادل ۵۸ هزار ۴۹۴ بلیت فروخته شده برای ۱۷۹۸ سانس و درآمدی معادل ۱۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون و ۲۸۵ هزار ریال قرار گرفته است.

سومین جایگاه هم برای نارگیل۲ با سهم ۱۵٫۳۰ درصدی از کل مخاطبان یعنی ۳۱ هزار ۱۲۰ بلیت فروخته شده برای ۱۳۸۴ سانس و درآمد ۹ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۱۶۰ هزار ریالی ثبت شده تا به این ترتیب ستاره‌بازی محصول مشترک ایران و آمریکا با سهم ۵٫۵ درصدی که معادل ۱۱ هزار و ۳۴۶ بلیت فروخته شده برای ۵۸۷ سانس و درآمد ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۸۸۰ هزار ریالی است، در جایگاه چهارم قرار گیرد.

بی‌مادر هم با سهم ۴٫۴ درصدی یعنی ۹ هزار ۱۴۵ بلیت فروخته شده برای ۷۰۴ سانس و درآمد ۳ میلیارد و ۲۰۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریالی جایگاه پنجم را به نام خود کرد تا آخرین تولد نیز با سهم ۳٫۰۶ درصدی معادل ۶هزار و ۲۳۰ بلیت فروخته شده برای ۴۵۶ سانس و درآمد ۲ میلیارد و ۲۹۷ میلیون و ۹۱۰ هزار ریالی رتبه ششم را در اختیار گیرد و به دنبال آن هم عروسی مردم با سهم ۱٫۸۳ درصدی از کل مخاطبان که معادل ۳ هزار و ۷۲۸ بلیت برای ۲۲۷ سانس درآمدی معادل یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال هفتمین جایگاه را نیز در اختیار گیرد.

پیشنهاد مطالعه:  در ایام سوگواری آثاری چون «نینوا»ی حسین علیزاده اجراشود

آهنگ دو نفره هم با فروش  ۳ هزار و ۷۳۹ بلیت معادل سهم ۱٫۸۳ درصدی از کل مخاطبان دوره مورد نظر برای ۱۴۰ سانس و درآمدی معادل یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال  هم جایگاه هشتم را به‌نام خود کرد تا کت‌چرمی نیز با فروش ۲ هزار ۳۰۷ بلیت معادل سهم ۱٫۱۳ درصدی برای ۱۴۰ سانس و ۹۰۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال  نهمین جایگاه را در اختیار گیرد و بعد از رفتن هم با سهم ۱٫۰۵ درصدی از کل مخاطبان معادل ۲ هزار و ۱۵۲ بلیت فروخته شده برای ۱۹۱ سانس درآمدی معادل۸۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال دهمین فیلم پرفروش دوره مورد نظر شناخته شد.

اخبار اکران , سینما , سینمای ایران , فیلم‌های سینمایی ایران ,

از سوی دیگر مصلحت با سهم ۱٫۰۴ درصدی از کل فروش یعنی ۲ هزار و ۱۲۵ هزار بلیت فروخته شده برای ۱۳۹ سانس درآمدی معادل ۵۷۵ میلیون و ۷۵ هزار ریال داشت تا جایگاه یازدهم را به نام خود کرده باشد و دوازدهمین رتبه هم به سه‌کام حبس با فروش ۱۱۴۹ بلیت برای ۶۵ سانس و درآمدی معادل ۴۷۷ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال رسید و به دنبال آن سیزدهمین جایگاه هم به دست‌انداز با ۱۱۵۹ بلیت فروخته شده برای ۱۲۹ سانس و درآمدی معادل ۴۰۲ میلیون و ۲۸۵ هزار ریال رسید.

پیشنهاد مطالعه:  روایتی از محمدرضا حکیمی در یک مستند

چهاردهمین جایگاه هم در اختیار ستون ۱۴ با فروش ۵۲۰ بلیت برای ۷۴ سانس و درآمدی معادل ۱۹۴ میلیارد و ۱۷۵ هزار ریال قرار گرفت تا بعد از آن تصور با فروش تنها ۹۲ بلیت برای ۴ سانس و درآمد ۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریالی رتبه پانزدهم را به نام خود کرده باشد و نگهبان شب هم با فروش ۱۴۱ بلیت برای ۱۶ سانس درآمد ۵۵ میلیون و ۵۰ هزار ریالی را تجربه کرد تا جایگاه شانزدهم را در اختیار داشته باشد و هفتمین رتبه هم در اختیار شهرک با فروش ۱۰۶ بلیت برای ۱۷ سانس و درآمدی معادل ۳۷ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال رسید.

پرونده باز است به عنوان آخرین اثر کیومرث‌پوراحمد نیز با فروش ۴۸ بلیت برای ۱۱ سانس و درآمد ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریالی جایگاه هجدهم و بابا سیبیلو با فروش ۳۹ بلیت برای ۵ سانس و درآمد ۱۱ میلیون و ۴۵۰ نوزدهمین جایگاه را به نام خود کرد و بیستمین رتبه جدول هم به میان صخره‌ها با فروش ۲۶ بلیت برای ۷ سانس و درآمد ۹ میلیون و۲۵۰ هزار ریالی رسید.

انتهای پیام/

فیلتر سرامیکی ریخته گری

حتما ببینید

اثر مشترک پرواز همای و بابک زرین را اینجا بشنوید

به گزارش خبرگزاری پیام امروز، آلبوم مشترک «پرواز همای» و «بابک زرین» دو هنرمند گیلانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جو دوسر پرک از کجا بخرم