سوله آکام فلز

فقط نیم درصد از مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند-پیام امروز