سوله آکام فلز

اشتوتگارت، کار بایرن مونیخ را برای نایب قهرمانی سخت کرد-پیام امروز