سوله آکام فلز

فال قهوه دوشنبه ۲۷ شهریور | بخون خیره ایشالله

برای مشاهده فال قهوه دوشنبه ۲۷ شهریور همراه ما باشید.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:
شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت
آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:
میخ : سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
نرده بام : موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
چشم : بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:
سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله
دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
ترازو : نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
خرگوش : زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:
اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یك آرزو – دریافت كمكی از ماورا – قابلیت عمل كردن به یك قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز
صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:
دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت
توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.
بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یك آرزو – دریافت كمكی از ماورا – قابلیت عمل كردن به یك قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز
پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:
ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.
چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:
پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
لب : نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.
سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:
خرگوش : زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید
چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.
مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

فال قهوه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:
آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
زنبور عسل : مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت
پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی
کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

منبع: ساقیا

فیلتر سرامیکی

حتما ببینید

فال روزانه امروز | خبرهای خوشی برات تو راهه! | از این معجزه غافل نشو + تفسیر دقیق

یک مَثَلی هست با این مضمون که به فال اعتقاد نداشته باش ولی نیم نگاهی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *