سوله آکام فلز

مسابقه آلومینیوم اراک و پرسپولیس با حضور تماشاگر برگزار می‌شود-پیام امروز