سوله آکام فلز
دعوای ابطال علامت تجاری

موارد مهم درباره دعوای ابطال علامت تجاری

علامت تجاری مثل برخی از موارد اینچنینی نیاز به دریافت راهنمایی و کسب اطلاعات دارد زیرا عموم مردم کمتر با آن برخورد دارند. علامت تجاری در واقع همان برند است که بیشتر برای ما آشناست. زمانی که شخص حقیقی یا حقوقی برای کسب و کار خود علامت تجاری یا برند ثبت میکند اما بدلائلی اقدام به ابطال علامت تجاری می نماید که در زیر به آن اشاره مختصری نموده ایم.

دعوای ابطال علامت تجاری

موارد ابطال علامت تجاری

با ثبت علامت تجاری، حقوق انحصاری علامت تجاری متعلق به دارنده می شود و از تصمیم به حقوق آنها جلوگیری می کند. مالک علامت تجاری می تواند با مراجعه به مرجع صالح علیه آنان دعوای ابطال علامت تجاری را نشان دهد.

اهم موارد ابطال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:

۱-استعمال علامت تجاری در صورت عدم رضایت مالک

عشق ثالث در تصویر می تواند از علامت تجاری ثبت شده استفاده کند که از سویی مالک اذن نمی تواند در غیر این صورت آنها باعث ایجاد حقوق ثبت کننده علائم تجاری شده و مالک علامت تجاری می تواند علامت تجاری را در مرجع صالح اقامه کند.

۲-استعمال علامت تجاری در زمینه تجارت علامت

یک عشق ثالث اقدام به بهره برداری و انتفاع از علامت تجاری در عرصه تجارت نمی تواند باشد، مالک علامت تجاری می تواند علیه آنها دعوای ابطال علامت تجاری را نشان دهد.

نحوه طرح دعوای ابطال علامت تجاری

خواهان می تواند با مراجعه به مرجع صالح دادخواست ابطال علامت تجاری را به طرفیت خوانده ((نقض کننده حقوق انحصاری مالک)) نشان دهد. آن می بایست در دادگاه ثابت کند که تصمیم به نقض حقوق او گرفته است.

درخواست دستور موقت در دعوای ابطال علامت تجاری

خواهان می تواند ضمن ابطال دادخواست ابطال علامت تجاری، تقاضای دستور موقت نماید. خواهان مکلف است جهت جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل گردد تامین مناسبی را به دادگاه بسپارد. درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.

مرجع صالح جهت طرح دعوای ابطال علامت تجاری

بررسی به دعوای ابطال علامت تجاری در صلاحیت شعبه یا شعبی خاص از دادگاه عمومی تهران می باشد.

نظر خواهی از دعوای ابطال علامت تجاری

یک نظر خواه می تواند بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی با مراجعه به شعبه یک نظر اعتراض خود را تسلیم کند.

درباره دعوای ابطال علامت تجاری بیشتر بدانیم :

در زمانی که شخصی درخواستی از ابطال علامت تجاری دیگر را به واسطه استفاده در دادگاه نشانه تجاری می تواند رعایت کند، یعنی خواهان دعوای ابطال علامت تجاری که ادعای موضوع حق مالکیت نسبت به علامت دعوا را دارد و همچنین در اداره مالکیت صنعتی ثبت می شود. نشده است می بایست مستفاد از ماده ۱۲۵ آیین نامه قانون ذکر شده مشابه با اقامه دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده بنام دیگری، درخواست علامت تجاری متعلق به خود را طریق الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت تجاری متعلق به خود را از دادگاه تجاری تجاری به خود. علت سبق استفاده در خواست باید واگر همزمان درخواست ثبت علامت تجاری متعلق به خود را ننماید دادگاه دعوای وی را استماع کرد واین امر کاملاً معقول ومنطقی باشد زیرا صرف نظر از ماده ۱۲۵ قانون قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی وعلائم تجاری اگر باشد. علامت تجاری دعوای تقاضای ابطال را که علامت تجاری وی در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده را استماع کرده وحکم بر ابطال علامت ثبت شده متعلق به خوانده دعوا صادر می کند این امر نمی تواند حق مالکیت برای خواهان را که محکوله واقع شده است ایجاد کند. د وبه عبارتی محکوم له نمی تواند به استناد حکم دادگاه از دلایل ادعایی خود استفاده کند ودیگران را از استفاده از موضوع تجاری حکم دادگاه منع کند زیرا قانون در ماده ۳۱ ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۸۶بیان دارای حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاصی دارد که آن علامت را طبق این قانون به ثبت برساند، یعنی فقط علامت تجاری را ثبت کند که حق انحصاری برای مالک علامت ایجاد می کند وصدور حکم دادگاه بدون علامت در اداره مالکیت صنعتی ثبت می شود. آن را برای مدعی مالکیت علامت (محکوم له) ایجاد کند از طرفی اگر رای دادگاه رای دلیل مالکیت و ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و تجاری را بر روی دادگاه باربری این موضوع ایجاد مرجع موازی با مرجع اداره مالکیت صنعتی می باشد که می باشد. نظر قانون تصویب است بنابراین افرادی که مدعی حقی نسبت به یک علامت تجاری به جهت سبق استفاده از علامت تجاری مورد ادعایی هستند اما علامت را در اداره مالکیت صنعتی خود ثبت نمی کنند و علاوه بر آن برتقاضای ابطال گواهی علامت تجاری ثبت شده است. درخواست ثبت علامت تجاری متعلق به خود که حسب مورد عین یا شبیه علامت تجاری ثبت شده موضوع دعوا می باشد را با درخواست اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت تجاری ادعایی رابنام خود بنماید.در غیر این صورت یعنی اقامه دعوای ابطال علامت تجاری به جهت فوق ،بدون درخواستی ثبت علامت تجاری بنام قابل قبول ابطال ، استماع نیست که در ذیل نمونه رای دادگاهی که در مورد موضوع فوق العاده صادره تبدیل شده است می شود .

امتیازدهی

لطفا امتیاز دهید

User Rating: ۴٫۴۱ ( ۱ votes)
فیلتر سرامیکی

حتما ببینید

خدمات کفسابی در تبریز

خدمات کفسابی در تبریز: جلا و درخشش دوباره به کفپوش‌های شما

تبریز، شهر اولین‌ها و مهد تمدن، با قدمتی دیرینه و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی فراوان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *